PENGUMUMAN
"best view" Permata Umi dengan menggunakan browser Mozilla Firefox (highly recomended), Google Chrome, dan IE version 8 dan ke atas, anda boleh upgrade disini

Jumaat, 28 Ogos 2009

Lunatots Update

Salam saYang SemuA..


Ada berIta terbaRu yanG inGin kongsIkan.. Masih laGi berkesemPAtan meNUlis jadi Umi war2kan beriTa ni unTuk semUa..LunaTots Cloth diaper telAh di updateKan.. Ianya kelIhataN leBIh menePati ciri2 yang diiDAmkan olEh semUa kauM2 iBU untUk menrealisasikan imPian menCDkan anAk2 mereKa demi keRana tidaK merelAkan baHAn kiMia menYentuh si baYi tersaYAng. Umi tahU, ada yanG berkAta product Lunatots maHAl... tapi tahUkah semUa, haRga yang di tetaPkan adaLah harGa yang berpatutaN denGan material yang berkuaLiti. Ianya adalAh hasIl usaHA kasiH sayAng seorang iBu kepAda aNAknYA dan dipersembahkan kePada ibU-iBu laIn untuk sama-sama meRAsai kasih sayang tersebUt untuK anaK mereKA. Kita berikan sesuAtu yanG terBaik unTuk aNak kiTa demi meLihatnyA memBEsar danGAn siHAt, ceriA dan biJak ituLAh yanG di hasilkan oleH puaN Luna dan dikongsi bersaMA2 denGan Kita keraNA padA dia baYi adaLAh sesUatu yang Mulus untuK disakiti.
Kali iNI LunaTOts membawaKAn 15 coraK Cloth diaper yanG sanGAt2 menawan haTi.. Ianya bagI menAmbahkan laGi kecomelaN baYi2 Malaysia yang ingIn ber Cloth Diaper. LihaT gaMbar dibawAh.. cute kan?SekiranYA ingiN memBuat tempaHAn boleh la terus ke BAbyumishop untuK melihat dan mengetahUi leBih terperinci. HargA aGAk berbeZA sedikit saNgat2 sedikIt keraNA penaMbahaN size Cloth diaper seHinggA size XL berbanding dahulu yang hanYA ber size sehinGGa L daN ianYA nYA berTahan sehINgga baYi mencecaH 17 kG berBandiNg sebeLum ni hanYA 15kg. Bayi kITa juGa boleh menGgunakannYa seHingga usianYA menceCAh 3tahUn ++.


SelaIN iTu, LuanTOts juGa memperseBahkan 3 jenIS printed colOr bagI keluaran button dan Velcro (cow minky, Camouflage Green, Camouflage pink) .. ianyA sanGAt2 comel untUk baYi kiTA denGAn haRga yanG amaT2 berpaTutan.


UntuK menGetaHUi ceriTA menArik tenTAng LunatOts di tv3 pada 10 Ogos 2009 sila ke tv3 dan layari Wanita Hari inI. Anda boleh membuat pembelian dengan melayari Babyumishop atau terus menghubungi saya di kosong satu tiga dua kosong dua lapan satu tiga enam.
Anak kiTA, effort kita..
SAlam saYAng,

0 comments: