PENGUMUMAN
"best view" Permata Umi dengan menggunakan browser Mozilla Firefox (highly recomended), Google Chrome, dan IE version 8 dan ke atas, anda boleh upgrade disini

Isnin, 7 Disember 2009

LunatOts with neW moDel..

Lunatots KembaLi laGi dengan azam baru dan ceria denGAn warna2 menarIk dan Corak baru.. SemestInya di babyUmishOp.. PenamPilan warNa dan coraK barU semesTinya untUk menaRik kaUm iBu dan baPa memBuka maTa memIlih yang terbaIk buat anAk2..LunaTots Velcro WordIng kemBali menceriakaN montots anak2 anDa.. Lihat kecanTikan wordIng dImana anAk2 anDa yanG masIh kecIl berkemPen menghIjaukan Bumi disaMaping memBeri keseDaran pada mereKa yaNg laIn betaPa penTingNya meNjaga kehIjauan buMi. MerEka akAn leBih cute dan cOmel denGan kaleTah masiNg2 samBil menggayakan kempen menGhiJaukan bUmi.. TerdapaT 15 warNa dan 2 wording yg cute iaiTu
i love dirt
dan
Eart Saver in Tranning
BagI jenIs prInted Color Pula.. terDapaT 4 Printed meNarik untUk pIlihan kaUm iBu yanG inGinkan aNak2 mereka kelIhatan lebih menArik.. Lihat di sini untUk pilihan printed yang leBih menawanKetahUi pUla inserT terBaru yaNg leBih berkesan nilai penyerapaN untUk baby yanG havy Water.. (maNyak aYaQ na..) boleh gUnakAn product terbaRu LunaTots iaitu herm insert. Caranya haNya letakkaN herm insert dibawah lapisaN microfiber lunatots baGi penyerappan yanG lebiH berkesan...


ApEpun diSini.. Umi iNgin menYeru cewahhh.. cam berkempen Pulaks...kauM2 Ibu suPaya berTukarlah kePAda Cloth diapEr untUk keBaikkan aNak2 dan kebaIkkan poket kita JuGa.. untUk ceriTa mengenaI cLoth diapEr siLA klik disIni. bagi yanG inGin mendaPatkan LunatotS Cloth diapEr boleH melayari babYumIshop atau hubungi saya di kosong satu tiga dua kosong dua lapan satu tiga enam.

SelamAtkan anAk kita dari bahan Kimia berLebihan.. dan hijauKan buMi kita bermUla dari sikeciL kiTa..


0 comments: